101% Sopron

Megemlékezés volt Sopronban is a Nemzeti Gyásznapon

A Nemzeti Gyásznapon városunkban a hagyományoknak megfelelően az Evangélikus temető előkertjében található Aradi Vértanúk Emlékművénél fejezte ki tiszteletét a leghűségesebb város lakossága. A megemlékező műsort ebben az esztendőben a Széchenyi István Gimnázium diákjainak prózai és zenés előadása tette még tartalmasabbá akik felidézték a történelmi eseményeket. A szép és tiszteletteljes műsort a koszorúzás és a főhajtás pillanatai zárták, ahol Sopron Önkormányzata nevében Dr. Fodor Tamás polgármester, Dr. Simon István alpolgármester, Táp Lászlóné, Magas László és Mágel Ágost önkormányzati képviselő helyezett el koszorút, majd az intézmények, iskolák képviselői és a tiszteletüket kifejező magánszemélyek járultak az emlékműhöz.

 

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc leverése után az 1848/49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. A megemlékezéskor elsősorban a tizenhárom honvédtisztre és eszméikre, hősiességükre emlékezünk. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt Batthányi Lajost is. Október hatodika a magyar nemzet gyásznapja. A 13 tábornok Aradon és Batthyány Lajos Pesten emberfeletti bátorsággal viselte el a halált.

Lőpor és golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor):

Lázár Vilmos főtiszt (ezredes)
Dessewffy Arisztid tábornok
Kiss Ernő tábornok
Schweidel József tábornok

Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után):

Lovag Pöltenberg Ernő tábornok
Török Ignác tábornok
Láhner György tábornok
Knezich Károly tábornok
Nagysándor József tábornok
Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok
Aulich Lajos tábornok
Damjanich János tábornok
Gróf Vécsey Károly tábornok

A szabadságharc bukása után a terror jegyében a vértanúkról említést sem lehetett tenni, de emlékük és hőstettük az emberekben tovább élt. Az a hősies katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor felmutatott, olyan rokonszenvet váltott ki Európa-, sőt világszerte, amely a nemzet reményeit táplálta, hogy egy kedvező fordulat alkalmával, egyszer véglegesen kivívhatja majd a függetlenségét!

1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki. 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest és 1850. február 19-én Ludwik Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét.

Lenkey Lajos honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg.

 

Barabás Miklós litográfiája

 

cyberpress.hu

Hirdetés: