Soproni hírek civilektől...

Indulnak a fejlesztések Sopronban! Részletek és képek!

Hétfőn délután szépen megtelt a városháza nagyterme, ahol a közeljövőben megvalósuló projektek terveit mutatták be a Városfejlesztési Tanács ülésén, ahol munkatársunk is részt vett mint érdeklődő.

c1 (Medium)

fotó: cyberpress.hu

 

A napirendre tűzött beruházások bemutatása sorrendben:

    • Parkolóház építése az Árpád utcában.
    • Paprét revitalizációja/megújítása.
    • Széchenyi tér új terveinek bemutatása.
    • Egy új –  első lépcsőben  100 gyermek fogadására képes –  óvoda építése a Bella Lajos utcában.

 

A köszöntőben illetve a nyitóbeszédben Dr. Fodor Tamás polgármester elmondta, hogy nem a fontossági sorrendet mutatja a napirendi pontok felsorolása, hiszen mindegyik fejlesztés kiemelten fontos a város számára, hogy modernebb, élhetőbb és a mai kor követelményeinek megfelelő igényeket ki tudja elégíteni a város. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztések kompromisszumokkal járnak, azonban egyértelműen az a cél, hogy a soproniak érdeke szem előtt legyen tartva annak tükrében is, hogy az uniós normáknak is meg kell felelni, hiszen a megvalósítás összegének jelentős részét az Európai Unió pályázati forrásai biztosítják.

 

Parkolóház építése az Árpád utcában ( Közel 250 személygépkocsi befogadására!) 

c2 (Medium)

fotó: cyberpress.hu

 

A volt mentőállomás helyén, az egykori IKVA és Fenyő áruház szomszédságában valósulna meg ez a viszonylag monumentálisnak tűnő épület, ami azért is válna szükségessé, mert jelentősen képes lenne csökkenteni a várkerületi parkolási gondokat. A jelenlegi területen most is –  igaz kicsit nomád körülmények között – parkoló üzemel, azonban ez egy rendezettebb és jóval több autó parkolását lenne hivatott ellátni. Az épület közel 250 jármű parkolására lenne alkalmas és elektromos autótöltők telepítése is szerepel projektben.

A parkolóház magassága közel 12 méter lenne a tervek szerint,  – ez nagy vonalakban a szomszédos IKVA áruház magasságának felel meg – amelyben a mélygarázsban is használatos automata rendszer segíteni elő a ki és belépést. Gyalogosforgalomnak az épületen belül az elengedhetetlen lift illetve a gyalogos lépcsőház építésével oldanák meg, de nem feledkeztek meg a tervezők illemhelyek kialakításáról sem, valamint egy másodlagos terv szerint – egyszerű átalakítással – akár üzlethelyiségek is kialakíthatóak lennének a parkolóház földszintjén. ( 4-6 darab )

Az épületet külsőleg egy elég látványosnak és modernnek tűnő, amolyan “fátyolszerűen” kialakított lamellás burkolat takarná, amelynek fényáteresztő hatása is van és ami nem utolsósorban a szükséges szellőzést is biztosítaná. Az épület tetején a tervek szerint egy zöldterület kerülne kialakításra, amely bár a hétköznapokban ugye nem lenne látható, azonban komoly jelentőséggel bír a helyi zöldterület biztosításának szempontjából.

Az épület körül egy tereprendezés is megvalósulna, mégpedig olyan formában, hogy külső parkolók is helyet kapnának ott, ami pluszban még közel 40 autó parkolásának tudna helyet biztosítani. Itt is megvalósulna még természetesen zöldterületek kialakítása, fák telepítése, ami barátságosabbá tenné a területet.

A fórumon elhangzott kérdések és észrevételek, javaslatok  között szerepelt többek közt az, hogy ez egy értékes terület, talán jobb lenne ide egy operaházat vagy a városi könyvtárnak helyt adó épületet emelni inkább, de volt aki a város építészeti koncepcióját nem értette. 

 

Paprét revitalizációja/megújítása

c5 (Medium)

fotó: cyberpress.hu

c6 (Medium)

fotó: cyberpress.hu

 

A terv alapvető célja az elhangzottak szerint az, hogy a jelenlegi park belső területén megszűnjön a parkolás és így a park visszakapja azt az eredeti egységét és funkcióját, amely a régi archív felvételeken és terveken is szerepelt. Itt egy amolyan közösségi park kialakítása a cél, amelyben helyet kapna a sok fa árnyékában egy játszótér is, és ami a város szívében a nyugalom szigete lehetne. A parkot kettészelő, fákkal kísért jelenlegi tengely megmaradna és ehhez alkalmazkodva kerülnének kialakításra  új, keresztirányú kapcsolatokat és a terület jobb feltárását biztosító járdák megvalósítása is.

Természetesen a kor igényeinek megfelelően nem maradna parkoló nélkül a terület az átépítés után sem, csak csökkenne a számuk. A jelenlegi közel 175 férőhely 134 darabra csökkenne, de a közelben megvalósuló Árpád utcai parkolóház biztosítaná az ide érkezők esetleges parkolását is, amennyiben szükséges, viszont az autóbuszoknak maradna 5 darab parkolóhely a zsinagóga oldalán a továbbiakban is.

Egy másodlagos terv szerint a Torna utca – István Bíró utca – Paprét torkolatnál felmerült egy esetleges körforgalom kialakítása is, ami a gördülékenyebb közlekedést segítené elő.

A fórumon elhangzott kérdések és észrevételek, javaslatok  között szerepelt többek közt az, hogy jó lenne, ha a közeli Ikva patak oldalsó térburkolata is felújításra kerülne, hiszen a jelenlegi viszonylag elhanyagolt partszakasz sokkel szebben illeszkedne a megújult környezetbe. 

Széchenyi tér új terveinek bemutatása.

c20 (Medium)

fotó: cyberpress.hu

c22 (Medium)

fotó: cyberpress.hu

 

A korábban bemutatott – íves szigetekkel tarkított és csak az egyik oldalon gépjárműforgalomnak helyet biztosító – terv lett teljesen újragondolva. Az elmondások szerint forgalomtechnikai okok miatt került sor az új elképzelésre, amit a tér forgalmi áteresztőképességének szükségessége indokolt.

A most bemutatott terven jól látszik, hogy most amolyan négyzet alakú zöldszigetek kapnának helyet, amolyan “szlalom” stílusban, de a téren a két meghatározó emlékmű a Széchenyi István szobor és a Hűségzászló maradna a főtengely. Magát a belső téret körbe egy sövény választaná le a forgalmi sávoktól és itt akár helyet kaphatna egy vízi játék is valamint pár játszóeszköz. Az 56′-os emlékmű továbbra is a téren maradna, de nagy valószínűséggel áthelyezésre kerülne. A térre kerülne közel 45 új fa is, ami még zöldebbé, esztétikusabbá tenné a teret és melyek 4 fasorban helyezkednének el.

A felülnézeti terven is jól látható, hogy a tér körüli, jelenlegi forgalmi-rend változatlan maradna – mind a két oldal egyirányú – azonban a járdák mind a két oldalon kiszélesítésre kerülnének, melyek mellett helyezkednének el a parkolók, ellentétben a jelenlegi megoldástól.

A déli oldal – nagy posta oldala –  továbbra is kétsávos maradna nagy vonalakban a jelenlegi parkolóhellyel,  míg az északi oldalon csökkenne a parkolóhelyek száma, azonban helyt kapna egy “rendes” kerékpár út, amely illeszkedne/kapcsolódna a már kialakított kerékpáros utakhoz.

A fórumon elhangzott kérdések és észrevételek, javaslatok  között szerepelt többek közt az, hogy esetleg egy sebességcsökkentő szabályozást is lehetne hozni a Széchenyi tér területére, éppen úgy ahogy a Várkerületen, de volt aki kétségbe vonta azt is, hogy a jelenlegi hatalmas fák biztonságosan átültethetők. Többen támogatták felszólalásukkal az új tervet és örömüket fejezték ki, hogy ez a terv jobban tükrözi a város hagyományait, mint az előző. 

Óvoda építése a Bella Lajos utcában

LÉGI1

Látványterv részlet

 

Időszerű és szükséges az óvodai férőhelyek bővítése, így egy új intézmény felépítése jelentősen csökkentené a jelenlegi elhelyezések komfortját is. Az új intézmény épülete – ami az Anger Réti sporttelep mellett lesz – 4 x 25 fős gyermekcsoport kiszolgálását biztosítja majd, de később akár még  2×25 fős csoport bővítési lehetőségére is alkalmas lesz.  A közvetlen bejárata illetve a parkolója a Bella Lajos utcában lesz.

A Balfi úthoz közelebbi részében a kiszolgáló funkciók, a déli épülettömegben a csoportszobákat is magába foglaló egységek lesznek a tervek szerint. A csoportszobák mindegyike közvetlen kertkapcsolattal rendelkezik majd, az ezekhez csatlakozó teraszok fedettek, szükség esetén árnyékolhatóak lesznek.

A közelében található lőtér nem lesz veszélyforrás, hiszen egyrészt messze van és biztonsági előírásoknak megfelel, másrészt azokban az időszakokban lesz használatban, amikor zárva lesz az óvoda.

A fórumon elhangzott kérdések és észrevételek, javaslatok  között talán a közeli lőtér szomszédsága miatti aggodalom volt ami említésre méltó, azonban a korábban elhangzottak szerint, ez nem lesz veszélyforrás. 

 

 

CYBERPRESS.HU

Hirdetés: